VDCasino

Gruplar (0)
Henüz bir grup yok
Sabitlenmiş Ögeler
Son Etkinlikler
 • PROFESYONEL BAHİSÇİLERİN ALTIN KURALLARI

  • Önce parasız olarak bahis yapın. Atlarınızı seçin, yarışlarını kayıt altına alın ve bir müddet sadece...

  PROFESYONEL BAHİSÇİLERİN ALTIN KURALLARI

  • Önce parasız olarak bahis yapın. Atlarınızı seçin, yarışlarını kayıt altına alın ve bir müddet sadece takip edin.
  • Jokeyleri iyi tanımaya çalışın. Bilhassa yeni gelenlerin, fazla tanınmayanların üzerine gidin.
  • Handikap olmayan 8-10 atlı koşulara bahis yapmaktan çekinmeyin.
  • Tüm koşuların hepsine birden konsantre olabilmeniz mümkün değildir. Siz sağlam ve iyi getirili 1 ya da 2 koşuya odaklanın bu sizin için daha iyi olacaktır.
  • Kazancınızı ve kayıplarınızı devamlı not alın. Bu size ileride rehber olacaktır.
  • Her söylenene ve herkese inanmayın. Kendi çalışmalarınız ve takip ettiğiniz birkaç yazar size yeter.
  • Hayatınızı idame ettirmek için gerekli olan parayla bahis yapmayın.
  • Bir yarış gününde maaşınızın %5’inden daha fazla bahis yapmayın.
  • Kayıplarınız için hemen endişelenmeyin. Unutmayın “yarın başka bir gündür.”
  • 2 yaşlılara çok fazla bahis yapmayın. Unutmayın yaşlı atların çalışmanız için size anlatacak iyi ya da kötü bir geçmişleri var.
  • Geleceğinizi 1 gün, 1 hafta ya da 1 ayla sınırlandırmaya çalış­mayın. Kazançlı bahis uzun dönemli olandır. At yarışının ger­çek uzmanları, otoriteler ve profesyonel bahisçiler her yarışa değil ortalama 3 koşuda birine bahis yaparlar.
  • Hava şartları değişiyorken sakın bahis yaprnayın. Güneşli bir gün eğer yağışa döndüyse siz orada durun. Zira tüm planlarınız alt üst olmuştur.
  • Siz kuru kalabalığın arkasına takılmayın. Yoksa onlar gibi siz de kaybeden olursunuz. Siz farklı olun ve kazanın. Boş verin onlar ne derse desinler.

  AT YARIŞLARI MODERN TOPLUMLAR İÇİN SOSYAL BİR İHTİYAÇTIR

  Atın Türk ve Türk halkları tarihinde oynadığı rol, Türklerin ata karşı özel bir dünya oluşturmasının başlıca sebeplerinden birisi olmuş* tur.[5] Yine atın oluşturduğu özel dünyanın bir sonucu olarak, 1950’de kurulan Türkiye Jokey Kulübü; Yarış Atları Derneğinin ödünç verdiği 50 bin lira işe başlamış[6], yarışların tertip ve idaresini üstlendiği 1953 den bu yana geçen 57 yıllık süre zarfında “yanlış hükümet politikaları sonucu oluşan haksız rekabet ortamına rağmen”, mevcut tesisleri, ya* rattığı istihdam, Türk çiftçisine üretim talepleri için oluşturduğu kay* nak ve her şeyden önemlisi Türk ekonomisine olan sürekli ve anlamlı katkısı ile Türkiye'de bacasız endüstrinin öncüsü haline gelmiştir.

  Günümüzde at yarışları endüstrisinin en büyük kâbusu şüphesiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve kamuoyunda kendini iyi anlata* mayarak layık olduğu yeri bulamamış olmasıdır. Bu dev endüstri ne acıdır ki, dünyada eşi ve benzeri olmayan yüksek kesintiler nedeniyle bugün dağılma sürecine gitmiştir. Türk atçılığının tekrar şahlanma* sında, Türk ekonomisine olan katkısının daha da artmasında ve yarattığı iktisadi fırsatlarla ülkemizin küresel arenada yerini alabilme­sinde en büyük görev kuşkusuz parlamentoya düşmektedir.

  Çağımızın bilgi çağı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bunun en temel niteliği de önümüzdeki 10'lu yılların hedeflerinin belirlene­rek stratejilerinin şimdiden geliştirilmesidir. Geçmişten gelen ve bu­gün de var olan ve geleceği etkilemesi mümkün eğilimleri göz önüne alarak geleceğe dönük stratejik planlama yapılmasını proaktif düşün­ce yapısı içinde stratejik öngörü sağlar. Stratejik yönetim, tüm organi­zasyonlarda geleceğe dönük amaç ve hedeflerin tespit edilmesinde kullanılan bir yönetim şeklidir.

  Stratejik yönetimin en önemli özelliği organizasyonun hem kendi durumunu hem de dışarıdaki çevrenin analizine imkân vermesidir. İç ve dış durum tespiti yapıldıktan sonra organizasyonun misyon ve vizyon tanımları belirlenir; müteakiben strateji ve aksiyon planları oluşturulur.

  Ülkemizde henüz yeterince uygulanmayan ve önemi anlaşılama­yan stratejik planlama ve yönetim, kurumun ayakta kalabilmesi ve ra­kiplerinden farklı bir konumda bulunabilmesinin sağlanması açısın­dan çok büyük önem arz etmektedir. Patolojik bir bulgu olarak acı çe­ken organizasyonlarda görülen “hizmete zam”, “az ikramiyeli yarışlara devam”, “üst yönetim devir hızının yüksek olması”, “masraflara de­vam, bizden sonrakiler yok olsun”, “çalışanları boş ver biz yarışlara bakalım” gibi yanlış uygulamalardan ivedilikle kaçınılmalıdır.

  Türkiye Jokey Kulübü’nden mevcut imkân ve kabiliyetler, harekât alanı ve koşullar dikkate alınarak üç boyutlu ortamda öncelikli olarak Al Rise ve Jack Trout'un savunma savaşı ile kanat savaşı kurallarını uygulaması beklenmelidir.

  Savunma savaşı kuralları:

  • Yalnız Pazar lideri savunma oynamayı düşünebilir.
  • En iyi savunma stratejisi, kendinize saldırmayı cesaret etmektir.
  • Kuvvetli rekabet hamleleri daima engellenmelidir.

  1 35 Türkiye'de At Yarışları Gerçeği

  Kanat savaşı kuralları:

  • İyi bir kanat taarruzu, işgal edilmemiş bir bölgeye yapılmalıdır.
  • Taktik sürpriz, planın önemli elemanı olmalıdır.
  • Kovalanma taarruz kadar önemlidir.

  Sizlere kısaca Türkiye'de at yarışları organizasyonunun durumunu, gelecekte yarışları bekleyen tehlikeleri, kurumun önündeki engelleri ve yapılabilecekleri bir yarış sever olarak bilmeniz gerekir diye anlat­maya çalıştım. İçimizdeki at sevgisi ve bir yarış sever olarak her zaman Türkiye Jokey Kulübü’ne destek olmak hepimizin bir nevi vatandaş­lık görevidir. İleride tüm Türkiye’ye sesimizi duyurabilmek için oluş­turacağımız “Atları, yarışları ve kulübümüzü seviyoruz!” platformuna içinde hayvan sevgisi, yarış sevgisi olan herkesin katılacağını ve mut­laka sesimizi duyurabileceğimizi ümit etmekteyim.

  Ayrıca bu yayında at yarışlarında düzgün bir gelir elde etmenin nele­re bağlı olduğunu açıklayarak, birkaç profesyonel kazanç metodunu ona­yınıza sundum. Tüm bunların yanında aklımızdan kesinlikle çıkarmama­mız gereken bir husus var ki o da atların da birer canlı olduğudur. At ya­rışlarında hiçbir şeyin garantisi yoktur. Daha önce de belirttiğim gibi hiç kimse ama hiç kimse kesinlikle hangi atın geleceğini önceden bilemez.

  Sizin kazanma şansınızı arttıran tek faktör, hangi atın “daha yüksek olasılıkla gelebileceğini” sadece doğru yer ve zamanda tahmin edebilmek­tir. Eğer burada açıklanan uygulamaları makul miktarlarla yürürlüğe koyarsanız, orta ve uzun vadede kazançlı çıkacağınıza eminim.

  Unutmayalım; “At koşar baht kazanır.”

  Devamı
  1. Mesajı göster
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • TEMEL PUANLAMA SİSTEMİ

  (İNGİLTERE, İRLANDA KOŞULARI)

  Her koşuda kullanabileceğiniz basit bir puanlama sistemidir. Ni­hayetinde atların rating...

  TEMEL PUANLAMA SİSTEMİ

  (İNGİLTERE, İRLANDA KOŞULARI)

  Her koşuda kullanabileceğiniz basit bir puanlama sistemidir. Ni­hayetinde atların rating puanlarına ulaşırsınız. Bu puanlar atların ko­şudaki şanslarını öz olarak bize anlatır. Bu metodu özellikle yabancı­sı olduğumuz yurt dışı yarışlarında kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ingiltere ve İrlanda yarışları için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgilere www.racingpost.com adresinden ulaşabilirsiniz.

  İlk kriterimiz “form” dur. Eğer;

  • Safkan son yarışını 7 gün içerisinde kazandıysa 50 puan,
  • Son yarışında 2. olmuşsa ve 7 gün sonra tekrar start alıyorsa 30 puan,
  • Son yarışında 3. olmuşsa ve 7 gün sonra tekrar start alıyorsa 20 puan,
  • 7 gün içinde start almayan tüm atlara 0 puan verilir.

  ikinci kriterimiz “ağırlık” tır. Eğer;

  • Safkan bir önceki koşusuna göre daha az ağırlıkla start alıyorsa 30 puan,
  • Aynı ağırlığı taşıyorsa 10 puan verilir.

  Üçüncü kriterimiz “mesafe”dir. Eğer;

  • Safkan bu mesafede daha önceden yarış kazanmışsa 30 puan,
  • Aynı şehir ve pistte bu koşuyu kazanmışsa 20 puan verilir.

  Dördüncü kriterimiz “muhtemel ganyan’dır. Eğer;

  • Muhtemeli çift sayı ise (2) 150 puan,
  • Muhtemeli 1.60-1.90 Aralığındaysa 80 puan,
  • 40-1.60 Aralığındaysa 50 puan,
  • 20-1.40 Aralığındaysa 30 puan,
  • 10.-1.20 Aralığındaysa 10 puan,
  • 10 ise 0 puan verilir.

  Son kriterimiz son koşulan “yarışın sınıfı ve şehir”dir. Eğer;

  • Safkan son yarışını kaliteli bir yarışta ve pistte koşup birinci ol ­muşsa 150 puan, (A- class yarışlar; Ascot, Ayr, Cheltenham, San- down, Kempton, Liverpool, Newbury, Haydock ve Newcastle)
  • ikinci olmuşsa 120 puan,
  • Üçüncü olmuşsa 90 puan,
  • Dördüncü olmuşsa 70 puan verilir.
  • Safkan son yarışını B-class bir yarışta koşmuş ve 1. olmuşsa 120 puan,
  • olmuşsa 90 puan,
  • olmuşsa 70 puan,
  • olmuşsa 50 puan verilir.

  Tüm bu kriterlere göre “en yüksek puanı alan at” seçimimiz olacak­tır. Ancak aynı puanı alan 2 at varsa bahis yapmayınız. (Balyoz/çekiç) Altılı veya diğer bahisler için 2 atı da kullanabilirsiniz.

  Devamı
  1. Mesajı göster
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • TinyQueen yeni bir konu başlattı, Çekiç Sistemi (Ganyan)
  Çekiç Sistemi (Ganyan)

  "ÇEKİÇ" SİSTEMİ (GANYAN)

  Öncelikle gün içinde bahisten ne kadar kazanmak istediğinize ve ne kadar kaybetmeyi göze alabileceğinize karar...

  "ÇEKİÇ" SİSTEMİ (GANYAN)

  Öncelikle gün içinde bahisten ne kadar kazanmak istediğinize ve ne kadar kaybetmeyi göze alabileceğinize karar vermelisiniz. Arzuları­nızı kesinlikle kontrol edebilmelisiniz. Sakin olduğunuz bir anda, büt­çenize kesinlikle zarar vermeyecek şekilde kazanç ve kayıp miktarla­rınızı tespit edin. Makul bir miktar olsun ki yara alıp. Kendinizi hırpa­lamayın. At yarışları bir spordur, adrenalini yüksek bir showdur. Zevk almaya bakın!

  Bir hafta sonu evinizde bilgisayar başında veya hipodromda bizzat yarışlarda olduğunuz bir anda; tüm yarış günü için hedef kazanç mik­tarınızı 20 TL. olarak belirlediğinizi kabul edelim. Günün ilk koşusun­da genel tahminlerde favori olan ata (Ganyanı 1.50) hedefiniz olan 20 lira kazancı elde edebilmek için 40 lira yatırmalısınız. Eğer favori geldiyse ne mutlu size! Dönüp arkanıza bile bakmadan hadi eyvallah deyip yarışlara veda edin.

  Eğer favori gelmediyse hemen umutsuzluğa kapılmayın. Bir sonra­ki koşuya ilk koyduğunuz para ve 20 TL hedefinizi birleştirerek nihai rakamı 60 liraya çıkarın. Ve yine favoriye (Ganyanı 2.00) oynayın.

  60 lira (40+20) alabilmek için 60 lira yatırmak zorundasınız. Atınız geldi mi? Ne mutlu size! Aynen dönüp arkanıza bile bakmadan badi eyvallah deyip yarışlara veda edin.

  Yok, yine mi favori gelmedi? Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bu sisteme herhangi bir yarışta favori gelene kadar devam edin. (Favori gelene kadar “Çekiç” vurmaya devam!)

  Sanırım anladınız, gelecek ilk favori ile birlikte hedefinize ulaşmış olacaksınız. Türkiye Jokey Kulübü genellikle günde 2 yarış programı sunmaktadır. Eğer 2 programda ortalama 15 koşu olduğunu farz eder­sek ve bu koşulardan sadece ama sadece birinde favori gelse dahi siz kazançlı çıkmış olacaksınız. Bu arada bültenleri kontrol etmeyi, özel­likle “Tempocunun” favorilerine bakmayı ve favorinin son yarışlarına göz atmayı sakın ihmal etmeyin. (Gereksiz teferruatlarla uğraşıp kafa karıştırmayın. SAKİN OLUN!)

  Hiç şüphesiz hiçbir sistemin at yarışında garantisi yoktur. Ama o kadar koşu içinde sadece 1 defaya mahsus olmak üzere favorinin gel­me olasılığı hatırı sayılır bir seviyede olduğu için “Çekici” yabana at- mayıp değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Favori kazanırsa siz de kazanırsınız, işte hepsi bu! Tekrar ediyorum, bahisler makul fiyatlarda olmalıdır, kendimizi gereksiz yere hırpalamayalım.

  HANDİKAP KOŞULARDA BAHİS SİSTEMİ

  Handikap koşular genellikle sürprizlerin geldiği, yarış programları­nın en zor koşularıdır. Tahmini zor olan bu tür koşular bahis severle­rin de korkulu rüyasıdır. Her ne kadar bizler için pek anlam ifade etmeseler de bazı atların ilgilileri için birçok anlam içerebiliyor.

  Gerçekte sadece çok az at 5 yaşından sonra idmanlarını pozitif anlam­da sürdürebilir, erkini ve adaptasyonunu muhafaza edebilir. Hatta klasik koşu kazanmış, pistlerde fırtına gibi esmiş yüksek sınıf atlar dahi en iyi günlerini 2’li ve 3’lü yaşlarda geride bırakmışlardır. 4’lü ve 5’li yaşlarda ar­tık onlar da iyi birer handikapçı oluverirler. 5’li yaşlardan itibaren masraf­lar iyice artmış, gelirler de azalmıştır. Gerileme sürecine girilmiştir.

  Peki, hal böyleyken neden 6 yaşındaki bir ata idman vermeye de­vam edilir? Çünkü atın ilgilileri atlarının kazanacağına inanmışlardır. Genç atlar içinse durum böyle değildir. 2 yaşında olan bir atın ilgilile­rinin önünde birkaç sezon şansları vardır. Onlar atlarını idmanda tutmak, koşturmak zorundadırlar. Genç at sahipleri emin olun, atla­rını gereksiz yere yarışı kazanmalarına büyük bir ihtimal vermeden tecrübeli ve yaşlı atlarla yarıştırmazlar.

  Ne yazık ki ülkemizde büyük eküriler, yıllarını bu işe vermiş birçok çalıştırıcı, at sahipleri hariç olmak üzere; asıl işi atçılık olmayan ve bu işi ek uğraş olarak gören kişilerde bugün at koşturuyor. Bilinçsizce ya­pılan bu iş tabii ki yarışlarımıza, Türkiye Jokey Kulübu nün saygınlığı­na gölge düşürüyor. Cebine 5-10 bin lira koyan herkes günümüzde at sahibi olabiliyor. Bu işi profesyonelce yapan antrenörler dururken 1 yıl ahırda veya çiftlikte çalışıp kulaktan dolma bilgilerle çalıştırıcılığa so­yunan kişiler de cabası. Bu tür at ilgilileri atlarıyla birkaç sezon küçük yarış vurma peşindedirler. Burada asıl amaçları yarıştan para kazanmak değil bahisle kazanç sağlamaktır.

  Şimdi sıra bu küçük bilgiler ışığında handikap yarışlarda izleyece­ğimiz stratejiyi belirlemeye geldi. Kurallarımız;

  D Sadece handikap yarışlar hedef olarak seçilir.

  El 5 yaş ve üzerindeki atlar dikkate alınır.

  El Koşuya deklare edilmiş tüm atlar içinde yukarıdaki koşulları sağlayan en yüksek kilo ile koşuya iştirak edecek at seçilir. Aynı kiloda birden fazla at varsa bahis yapılmaz.

  B Apranti ile koşuya iştirak eden ata bahis yapılmaz.

  At seçimini yaparken önce idmanlarına bakın. Bu kilo ile önceden yapmış olduğu yarışlarını kontrol edin. Mesafesi tutuyor mu ona bir göz atın. Atın son yarışlardaki konsantrasyonunu süzün. Ve son ola- rak bu kiloyu genç atlara verebilir mi, inceleyin. Eğer tüm bu koşullar sağlanıyorsa bunda bir bit yeniği vardır ve siz bahsinizi bu ata yapın. 2'li, 3'lü, tabela bahsinizin çatısını onun üzerine kurun. Komple bahisler burada daha çok işe yarayabilir, bunu da göz ardı etmeyin...

  Gerekirse 1 lira ile başlayın. Bahis için ayırdığınız miktarın%50 si­ni kazandığınız zaman bahislerinizi 2 liraya çıkarabilirsiniz. Unutmayın bizler “at yarışından zevk alıyoruz.”

  Devamı
  1. Mesajı göster
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • At Yarışlarında Tavsiye Edilen Bahis Miktarı

  Unutmayalım, düşük ganyan ancak balyozun koşullarını yerine getirdiği zaman bahisçi için bir...

  At Yarışlarında Tavsiye Edilen Bahis Miktarı

  Unutmayalım, düşük ganyan ancak balyozun koşullarını yerine getirdiği zaman bahisçi için bir fırsattır. Muhtemelleri iyi ta­kip edin. Yükselme eğilimlerinde aceleci davranmayıp bekleyin. Son ana kadar gerekirse ısrarlı takibinizi sürdürün. Bütçenizi iyi ayarlayın. Agresif ve savruk bahisçilikten uzak durun. Küçük miktarlarla uzun dönemde iyi gelir elde edebileceğinizi dikkate alın. Nasıl mı? Balyozu 10 TL. İle indirdiğinizi düşünelim. Örnek yarışımızda “Silver Dancer” 1.50 ile geldiğine göre 10 liramız 15 olacak yani % 50 kazanacaktık. Her gün Balyoz için uygun koşu olmadığını göz önüne alalım ve 30 günde ancak 15 yarış fırsatı bulacağımızı farz ve kabul edersek aylık ne kazanırdık? 10 lira 15 olmuştu. Ortalama balyoz ganyanlarını 1.30 olarak düşünürsek; l.giin: 15, 2. gün: 19,5...VEE 15. gün: 590 TL. PARAMIZ OLUR!!! Belki de çoğu bahisçinin ev kirasıdır bu pa­ra. Bunu kazanmak hayal değil. Mantıklı olalım, balyozu sakin, yerinde ve zamanında indirelim o kadar.

  İNGİLTERE YARIŞLARINDA "BALYOZ"

  İngiltere yarışlarında 9 maddelik “Balyoz” kural sıralamamızda; 3.sı­raya RPR (Racing Post Rating), Asıraya OR (Ofticial Rating), 6. sıraya TS (Top Speed) ve son olarak 9. sıraya muhtemel olarak 4/5 seçenekle­rini koyuyoruz. Tüm bu değerleri www.racingpost.com adresinden alabi­lirsiniz. Örnek olarak standart bir yarış kartı bahse konu siteden alına­rak aşağıda gösterilmiştir. İngiltere' de bu kurallara uyarak ve muhtemel­leri oradan (TJK’dan değil!) takip ederek Balyozu indirebilirsiniz.

  Devamı
  1. Mesajı göster
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • YARIŞ SEVERLERİN KAZANMA OLASILIKLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU BAHİS METOTLARI

  *Bu bölümde anlatılacak yöntemler, yarışlardan makul miktarlar­la zevk...

  YARIŞ SEVERLERİN KAZANMA OLASILIKLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU BAHİS METOTLARI

  *Bu bölümde anlatılacak yöntemler, yarışlardan makul miktarlar­la zevk alınarak gelir elde edilebilecek basit ve sistematik bilgilerden oluşmaktadır. Yarışlarda hiçbir şeyin garantisinin olmadığı, atlar ve jokeylerin birer canlı olarak psikolojilerinin olduğu, hava şartları, pist, gibi değişken etmenlerin ortama menfi yönde etki edebileceği kesinlikle unutulmamalıdır.

  "BALYOZ" SİSTEMİ (GANYAN)

  Aslında bu oyun sistemi, uzun dönemde hatırı sayılır bir getiri el­de edilebilecek sağlam ve güvenilir ata bahis yapmaktan öte bir şey değil. Ancak burada üzerinde durulması gereken birkaç önemli hu­sus var. Özellikle muhtemel ganyanların çok sık değiştiği ortamlar­da muhtemellerin kapanacağı son anlarda ganyan oranında büyük bir düşüş ivmesi gösteren, yarış programında şansı büyük olarak gö­ze çarpan bir at tespit edildiği takdirde “Balyoz” sistemimizi devreye sokuyoruz.

  Sistem, yurt dışında Ingiltere ve Avustralya'da bahis otoriteleri ta­rafından bizzat istatistiklere dayalı olarak test edilmiş ve uzun dönem­de iyi getiriler elde edildiği görülmüştür. Ülkemizde ise İstanbul at yarışlarında denenmiş ve arzu edilen sonuçlara ulaşılmıştır. Sadece sabredin... Agresif oyuncu olmayın ve beklemeyi öğrenin...

  Hiç kuşkusuz at yarışlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen birçok etmen var. Atın orijini, yaşı, cinsiyeti, pist, mesafe, çıkış numa- rası, meteorolojik ortam, çalıştırıcı, jokey ve bunun gibi daha birçok faktör sayabiliriz. Tüm bu etmen/faktörler bu sistemde sadece 9’a in­dirgenmiş ve bunlar da “Balyozdun temelini oluşturmuştur. Böylelikle bahisçilere esneklik ile üstünlük, devinim hızı yüksek ortamda doğru ve süratli karar verebilme yeteneği de kazandırılmıştır.

  “Balyoz” sisteminde aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız tam 9 kritik kurala dikkat edilmesi gerekmektedir:

  D Handikap olmayan koşu seçilmesi zorunludur.

  B Koşan at sayısı minimum 5 olmalıdır.

  El Bülten sıralaması.

  B Türkiye ortalaması.

  S Yarış verilerinin incelenmesi.

  B Muhtemel yarış bitiriş dereceleri.

  B Son yarıştaki sıralama.

  B Son 28 gün içindeki yarışlar.

  B Muhtemel ganyan minimum 1.25 olmalıdır.

  Devamı
  1. Mesajı göster
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
Henüz bir etkinlik yok
Unable to load tooltip content.